In sommige opdrachten worden publicaties gedaan omdat dit het doel ondersteunt. Soms vond ik het aardig om wat reflecties op te schrijven. Klik op de witte vlakken.

Visie op een byzondere publiek private samenwerking: het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC)

RPC's streven het tegengaan van de criminaliteit tegen ondernemers na. De politie hecht een groot belang aan dit samenwerkingsverband. In de aanpak van overvallen ziet de minister ook een belangrijke rol voor het RPC weggelegd. De op handen zijnde politiereorganisatie zal een bezinning op de inrichting van RPC's met zich mee brengen. Vanuit mijn ervaring als veiligheidsmanager van het RPC Amsterdam Amstelland vond ik het interessant om eens naar een RPC te kijken als service organisatie voor change agents.Visie op RPC februari 2011

Opnieuw positioneren van de afdeling

Dit heeft alles te maken met beeldvorming. Ik was onder de indruk van de professionaliteit van de examinatoren van de politie. Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het competentiegericht onderwijs. Dit artikel gaat over het meest complexe examen dat zij organiseren. Het artikel is tijdens de opdracht gepubliceerd in het Politieblad met de bedoeling om het imago van bureau Examinering positief te beinvloeden. Lees artikel. De verandering van een afdeling raakt de hele organisatie en de hele organisatie kan bijdragen aan de verandering van een afdeling. Ook in het interne blad is een artikel gepubliceerd over de opdracht.

 

dienstverlening

Zonder klant geen dienstverlening. Klanten en leveranciers zijn wederzijds afhankelijk om dienstverlening tot stand te brengen. De klant is tevreden als zijn verwachtingen worden overtroffen. Maar dan moet wel duidelijk zijn wat die verwachtingen zijn. Het probleem is vaak dat de dingen die goed gaan niet opvallen en de dingen die verkeerd gaan het beeld bepalen. lees meer. Dienstverleningsovereenkomsten kunnen het proces tussen klant en leverancier ten goede komen. lees meer.

 

rendement van trainingen

Ik begin trainingen vaak met de opmerking dat we een leuke tijd samen zullen hebben maar dat het geen nut heeft! Tenzij! Een  studie uit Enschede toont aan dat het rendement van trainingen wordt vergroot als er wordt gewerkt op persoonlijke leerdoelen en er persoonlijke feedback wordt gegeven. Er dienen veel oefeningen te zijn. Ook moet er aandacht zijn voor verschillende leerstijlen. Deelnemers worden geholpen via een persoonlijke actieplan om het geleerde meteen in de praktijk te brengen. Ook kan het helpen dat zij vooraf en achteraf hun omgeving om feedback vragen. Zie hier een persoonlijke vragenlijst met betrekking tot adviesvaardigheden

teambuilding

"als alle neuzen de zelfde kant op staan zie je niets meer om je heen" (Frank Hammecher). Laten we juist samenwerken om onze verschillen te benutten. Ik werk vaak met de bekende kernkwadranten. Een heel aardig inzicht geeft het gedachtengoed van de Duitse Psychiater Riemann. Teams kunnen leren wat een ander prefereert en wat zijn unieke perceptie is. Verschillen koesteren.