Partners

In mijn netwerk zijn partners met wie ik regelmatig samenwerk in trainingen, procesbegeleiding en projecten.

Partners in communicatievraagstukken zijn:

 

AANBEVOLEN DOOR

Arnold Faber (beleidsadviseur economische zaken at Gemeente Amsterdam ) Opdracht: progamma management/procesbegeleiding PPS (regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam Amstelland)  In mijn functie als Coordinator Veilig Ondernemen in stadsdeel Nieuw-West werk ik intensief met Peter samen op het brede terrein van veiligheid. Het resultaat mag er wezen. Tal van initiatieven worden er door hem ontwikkeld om de samenwerking tussen overheid en ondernemers te bevorderen. Het resultaat is dat er meer aandacht is voor veiligheid en dat er meer in veiligheid wordt geinvesteerd. Veiliger ondernemen leidt uiteindelijk tot een imagoverbetering en een gunstiger investeringsklimaat. February 16, 2011

Huib van Santen, directeur Bedrijvenvereniging VAZO (opdracht: veiligheidsmanager RPC Amsterdam Amstelland)
Peter Hammecher is een consultant met bijzonder veel kennis en expertise op het gebied van veiligheid. Naast zijn passie en enthousiasme voor dit onderwerp is hij een bruggenbouwer, een harde werker en weet hij mensen te motiveren. Peter is betrouwbaar en heeft de kracht mensen voor zich te winnen. Een belangrijke eigenschap dat je mijn inziens nodig hebt, in de functie die hij nu bekleedt, om alle partijen uit het veld op een lijn te krijgen. Naast zijn loyaliteit is het een prettig mens om mee te werken. Ik hoop van harte met Peter Hammecher in zijn huidige functie nog een aantal jaren in het Amsterdamse samen te werken aan verschillende projecten over veiligheid in de Amsterdamse regio."

Rodney Haan, Programmaleider, Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid" (opdracht: veiligheidsmanager RPC)  "Peter is een man van zijn woord. Een ideeëngenerator met oog voor de balans tussen ambitie en praktische uitvoerbaarheid. Vooral in zijn activiteiten als programmamanager voor het RPC Amsterdam Amstelland heeft Peter zijn initiatieven ingezet. Lokaal voor de stad en regio Amsterdam is het RPC sterker op de kaart gekomen bij diegenen die het nodig hebben: de private en publieke partijen met een belang in veiligheid. Ik ervaar Peter als een prettig en inspirerend contact waar we wederzijds onze voordelen uit hebben gehaald en in de toekomst gaan halen'.

Hans Frohling: directeur bureau Examinering Politieacademie. Opdracht: Hoofd examinering bij de Nederlandse Politie Academie. 'Herpositioneren en herinrichting afdeling "Peter is a typical change manager. He works wel with different kinds of people and is a good motivator. He gets results one way of the other without losing contact with the organisation as a whole. Service Category: interim management. Year first hired: 2006. Top Qualities: Personable, Good Value, Creative.

 Ton van Oijen, bestuurssecretaris rechtbank Zutphen. Opdracht: programma management kwaliteit stafdiensten. "Peter Hammecher heeft eind jaren '90 een complex programma van de Rechtspraak geleid. Dat programma was gericht op verbetering van de dienstverlening van de staforganisaties van de gerechten. Zijn aanpak was gestructureerd en door zijn ontwapende persoonlijkheid opvallend enthousiasmerend. De door hem geleide bijeenkomsten waren voor mij daarom geen 'vergaderingen' maar inspirerende bijeenkomsten waar ik met plezier naar toe ging en met volle moed weer naar huis. Rode draad in Peter's aanpak is dat hij een goede balans weet te vinden tussen de harde kant (inhoud en meetbare resultaten) en de zachte kant (proces en samenwerking).

Ton van Oijen, bestuurssecretaris rechtbank Zutphen. Opdracht: training en procesbegeleiding. Peter is een aantal keer ingehuurd om de stafadviseurs van de rechtbank Zutphen te professionaliseren. "Rolduidelijkheid" en "contracteren" zijn sinds die tijd bekende begrippen binnen de stafdienst van de rechtbank. Ook heeft Peter mij persoonlijk geadviseerd bij complexe managementvraagstukken. Zijn kennis en vooral 'lastige vragen' hebben mij geholpen de juiste keuzes te maken. Ik kan u Peter Hammecher van harte aanbevelen!"  Service Category: Business Consultant. Year first hired: 2000 (hired more than once) Top Qualities: Great Results, High Integrity, Creative

Henk de Jong, gemeentesecretaris Amsterdam. (m.b.t. training "adviesvaardigheden" en "beinvloeden") "Peter is een zeer gedreven professional. Hij biedt een bijzondere combinatie van grote operationele ervaring aan de frontlinie met een abstractere en reflectieve invalshoek. Peter is erg goed in het motiveren van mensen, het in beweging brengen van organisaties en het vergroten van het executief vermogen. Peter is op z'n sterkst als trainer of als coachende interimmanager. Juist in die rollen komen zijn kwaliteiten het meest tot hun recht. Naast zijn warme persoonlijkheid komt dan ook zijn sterke discipline tot uiting, die opleidelingen en medewerkers als voorbeeld dient."