5048-150-900.jpg Voorbeelden van programma management, procesbegeleiding, training en coaching


PROGRAMMA MANAGEMENT & PROCESBEGELEIDING: een gezond ondernemersklimaat

Publiek privaat samenwerkingsverband veiligheid: veiligheidsmanager Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing

27 partijen waaronder zes gemeenten, het politiekorps, het openbaar ministerie, de kamer van koophandel en branche- en ondernemersverenigingen zijn het met elkaar eens. Het beheersen van de criminaliteit tegen het bedrijfsleven is hun gezamenlijke verantwoordelijkheid. De programmadoelstelling is een gezond ondernemersklimaat door het beheersen van de criminaliteit. De partijen werken samen in een platform. Al deze partijen hebben een verschillende affiniteit en prioriteitsstelling met betrekking tot criminaliteit. En verschillende mogelijkheden en bedrijfsculturen. Mijn functie in dit pps-verband is veiligheidsmanager. En als je dit een tijdje -ook in landelijk verband- doet dan krijg je er ook een persoonlijke mening over: visie rpc

De eerste opdracht was het maken van een samenwerkingsconvenant. Geleidelijk ontstond een visie waarin de individuele ondernemer een centrale rol kreeg. Hij kan zijn weerbaarheid vergroten. De strategie werd  vertaald in drie B's. Deze ondernemer moest effectief worden bereikt, bewust gemaakt van risico's en mogelijkheden en worden bewogen om maatregelen te treffen. De gevleugelde kreet werd 'het gebeurt op de pleinen, wijken en terreinen'. Dit uitte zich in klantgestuurd werken. Het platform bedient de vragen van samenwerkende partijen die dicht op de ondernemer zitten. Door projecten, pilots, activiteiten en communicatie wordt de programmadoelstelling nagestreefd. Door de bundeling van de verschillende mogelijkheden van de partijen zijn we effectief. Na vier jaar en een positieve evaluatie zijn deze missie en strategie in het nieuwe convenant beschreven. zie ook www.rpcaa.nl Zie het interview over deze opdracht http://www.bagroep.nl/index.php?id=211&no_cache=1&tx_projecten_pi1%5BshowUid%5D=293&cHash=28746a772d (2007-heden)

PROCESBEGELEIDING: De weg weer gaan zien

Een overheidsorganisatie met landelijke spreiding heeft haar arbobeleid goed omschreven. Zoals vaker verschilt het papier van de werkelijkheid. De samenwerking tussen hoofdkantoor en de decentrale arbofunctionarissen haperde. Een bekende complicatie. De decentrale arbo functionarissen worden door de centrale bazen functioneel aangestuurd. Maar die decentrale functionarissen vallen ook onder een decentrale lijnchef die iets minder met Arbo heeft. Met behulp van een kwadrant hebben we vanuit verschillende perspectieven levendig samengewerkt. Door zowel vanuit de organisatie, het individu, het arboteam als de omgeving te kijken werd het plaatje compleet. Door een nieuwe mindset APK-proof.

TRAINING

Een training volgen is leuk, een training geven bijzonder. Ik heb aandacht voor het rendement. Een veilige leeromgeving, werken op persoonlijke leerdoelen, veel oefenen en een plan voor de praktijk. Als het kan probeer ik de organisatie ook een rol te geven in de verder ontwikkeling. Met collegae maak ik trainingen op maat. Op de open markt is vaak de training 'consulting scills' en 'effectief beinvloeden' gegeven.

Samen met collegae uit mijn netwerk geef ik de training "adviesvaardigheden".